Na této stránce najdete odkazy na další materiály ke studiu, které můžete aktivně využívat napříč celým studiem.

 

 

 

 

 • Nový encyklopedický slovník češtiny online (editoři prof. PhDr. Petr Karlík, CSc., prof. Dr. phil. PhDr. Marek Nekula, prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.): http://www.czechency.org/

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Arzamas Academy (interaktivní přednášky, videa, fotografie o ruské literatuře, kultuře a dějinách Ruska; zajímavé články o historickém vývoji ruštiny): http://arzamas.academy/

 

 • Словари, созданные на основе Национального корпуса русского языка: http://dict.ruslang.ru/

 

 

 

 

 • Ресурс профессионального русского языка (Санкт-Петербургский государственный университет): http://prorus.spbu.ru/

 

 • Фундаментальная электронная библиотека „Русская литература и фольклор“ (ФЭБ): http://feb-web.ru/

 

 • Орфографический академический ресурс „Академос“ (онлайн-орфографический словарь русского языка): http://orfo.ruslang.ru/

 

 • Интегрированная лексикографическая база данных: http://gramma.spbu.ru/

 

 

 

 • Русская виртуальная библиотека: http://rvb.ru/

 

 • Русские фразеологизмы в картинках (М. И. Дубровин): http://idioms.chat.ru/

 

 • Морфологический словарь русского языка, основанный на грамматическом словаре А. А. Зализняка: http://morfologija.ru/

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Карта слов и выражений русского языка (с грамматическими и лексическими комментариями): https://kartaslov.ru/

 

 • E-knihovna Institutu světové literatury Akademie věd Ruska (Электронная библиотека ИМЛИ РАН): http://biblio.imli.ru/

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info