O katedře

Historie katedry

Základem současné katedry byl ruský seminář, který vznikl hned po založení pedagogické fakulty v r. 1946.  V roce 1950 byl sloučen s českým seminářem do katedry filologie, v jejímž rámci existovalo oddělení ruského jazyka a literatury. V roce 1962 byla vytvořena katedra ruského jazyka a literatury, která byla v roce 1970 opět spojena s katedrou českého jazyka. Vzniklá katedra filologie měla tři oddělení: ruského jazyka, českého jazyka a cizích jazyků. Po šesti letech došlo znovu k rozdělení na tři samostatné celky, a tak se v podstatě zformovala nynější podoba katedry rusistiky. Katedra se orientovala zejména na teorii vyučování ruskému jazyku a na přípravu budoucích učitelů ruštiny. Až do roku 1989 to bylo jedno z preferovaných fakultních pracovišť s řadou kvalitních vyučujících a množstvím posluchačů. Působili zde též ruští lektoři, přispívající ke zlepšení jazykové úrovně studentů. Revoluce 1989 však zásadně změnila postavení i význam katedry. Úměrně s odlivem zájmu o ruštinu ve veřejnosti došlo k podstatné redukci počtu učitelů i posluchačů. Postupem času se v nedávné době situace stabilizovala, a tak se můžeme opět těšit ze vzrůstajícího zájmu o ruský jazyk, ruskou literaturu, kulturu, historii a filozofii ze strany uchazečů o studium, posluchačů i zájemců z řad široké veřejnosti.

Více o historii výuky ruského jazyka na Masarykově univerzitě si můžete přečíst v příspěvku doc. Doleželové.

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info