Studium

Kam na praxi?

Milé studentky, milí studenti,

níže uvádíme seznam škol v Brně a okolí, kam se můžete hlásit na praxi.

 

ZŠ Brno-město

Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno (Zemědělská 29), kontaktní e-mail: novotna@maskola.cz, fukanova@maskola.cz, info@maskola.cz.

Základní škola Arménská (Arménská 21), kontaktní e-mail: skola@zsarmenska.cz.

Základní škola Heyrovského (Heyrovského 32), kontaktní e-mail: info@zsheyrovskeho32brno.cz, eliasova@zsheyrovskeho32brno.cz.

Základní škola a Mateřská škola Jana Broskvy (Jana Broskvy 3), kontaktní e-mail: vlckova@zschrlice,cz, zschrlice@zschrlice.cz.

AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola (Rašelinová 11), kontaktní e-mail: akademy@akademy.cz, chladkova@akademy.cz.

ZŠ Brno, nám. Míru 3 (Náměstí Míru 3), kontaktní e-mail: reditelka@zsmirubrno.cz.

ZŠ Gajdošova (Gajdošova 3), kontaktní e-mail: knezinkova@zsgajdosova.cz.

ZŠ Horní (Horní 16), kontaktní e-mail: info@zshorni.cz, petrzela@zshorni.cz.

ZŠ Holzova (Holzova 1), kontaktní e-mail: zsholzova@zsholzova.cz.

ZŠ a MŠ Brno, nám. Svornosti 7 (Náměstí Svornosti 7), kontaktní e-mail:reditel@zsnsvor.cz.

ZŠ Kneslova (Kneslova 28), kontaktní e-mail: reditel@zskneslova.cz.

ZŠ Brno, Bosonožská 9 (Bosonožská 9), kontaktní e-mail: info@zsbos9.cz, strouhalova@zsbos9.cz.

Masarykova základní škola (Kamenačky 9), kontaktní e-mail: sekretariat@zskamenacky.cz.

Základní škola, praktická škola a dětský domov Brno, Vídeňská 244/26 (Vídeňská 26), kontaktní e-mail: zsvidenska@videnska.cz.

ZŠ a MŠ Kotlářská (Kotlářská 12), kontaktní e-mail: kotlarska@kotlarska.cz, martin.horak@kotlarska.cz.

ZŠ Herčíkova (Herčíkova 19), kontaktní e-mail: info@zshercikova.cz, morasova@zshercikova.cz.

ZŠ Laštůvkova 77 (Laštůvkova 77), kontaktní e-mail: lastuvkova@iol.cz, pumprlova@zslastuvkova.cz.

 

ZŠ Brno-venkov, okolí Brna

ZŠ Tišnov, nám. 28. října (Náměstí 28. října 1708), kontaktní e-mail: sekretariat@tisnov-zs28.cz, zhorova@tisnov-zs28.cz.

ZŠ V. Menšíka, Ivančice (Růžová 7), kontaktní e-mail: vokurkova.l@zsvm.cz, zsvmivancice@seznam.cz.

ZŠ Kuřim Jungmannova (Jungmannova 813), kontaktní e-mail: skola@zskj.cz, mach@zskj.cz.

ZŠ T. G. Masaryka Rajhrad (Havlíčkova 452), kontaktní e-mail: reditel@zsrajhrad.cz.

ZŠ Rosice (Pod Zahrádkami 120), kontaktní e-mail: reznicek.petr@zsrosice.eu, kroupova.jaroslava@zsrosice.eu.

ZŠ a MŠ Dolní Kounice (Smetanova 2), kontaktní e-mail: info@zsdolnikounice.cz, karbasova@zsdolnikounice.cz.

ZŠ Velká Bíteš (Sadová 579), kontaktní e-mail: skola@zsbites.cz, e.v.a.cermakova@seznam.cz.

 

SŠ Brno-město

Střední odborná škola EDUCAnet Brno (Arménská 21), kontaktní e-mail: brno@educanet.cz, robert.bednar@educanet.cz.

Střední odborná škola Morava (Řehořova 5), kontaktní e-mail: kandracova@sos-morava.cz.

Bezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o. (Zoubkova 20), kontaktní e-mail: lidia.petrlova@bpa-brno.cz, klara.kleplova@bpa-brno.cz.

 

Gymnázia Brno-město

EKO GYMNÁZIUM BRNO (Labská 27), kontaktní e-mail: eko@eko-g.cz, gazdova@eko-g.cz.

Gymnázium Globe, s.r.o. (Bzenecká 23), kontaktní e-mail: gymglobe@gymglobe.cz.

Gymnázium Elgartova (Elgartova 3), kontaktní e-mail: phartmann@gymelg.cz, bpopovova@gymelg.cz.

Gymnázium Křenová (Křenová 36), kontaktní e-mail: gymnazium@gymkren.cz.

Gymnázium Slovanské náměstí (Slovanské náměstí 7), kontaktní e-mail: red@gymnaslo.cz.

Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše (třída Kapitána Jaroše 14), kontaktní e-mail: jaroska@jaroska.cz.

 

Gymnázia Brno-venkov, okolí Brna

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín (Legionářů 1), kontaktní e-mail: podatelna@goah.cz.

Purkyňovo gymnázium, Strážnice (Masarykova 379), kontaktní e-mail: stipcako@gys.cz, mezuli@gys.cz, kaluzova@gys.cz.

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov (Komenského 17), kontaktní e-mail: info@gykovy.cz.

Gymnázium Moravský Krumlov (Smetanova 168), kontaktní e-mail: reditel@mkgym.cz, gmk@mboxzn.cz.

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město (Velehradská 1527), kontaktní e-mail: info@sosgsm.cz, supkova@sosgsm.cz.

Stojanovo gymnázium Velehrad (Velehrad 1), kontaktní e-mail: info@sgv.cz, alena.rosikova@sgv.cz.

Další informace a podrobný přehled o průběhu praxí najdete také na stránkách Katedry pedagogiky na PdF MU.

Další materiály ke studiu

Zde najdete odkazy na další materiály ke studiu, které můžete aktivně využívat napříč celým studiem.

Pokyny pro vypracování závěrečných prací na katedře

Pokyny k vypracování BP/DP na KRJaL – specifikace v návaznosti na Pokyn děkana 1/2015

Důležité odkazy na základní dokumenty:

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ

Zvláště odkaz: K realizaci závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních
a závěrečných prací CŽV).

Rozsah diplomové práce je specifikován spolu s dalšími náležitostmi požadavkem katedry zpravidla (pokud vedoucí katedry nestanoví jinak) takto:

  • bakalářská práce (dále BP): min. 45 normostran, tj. 81 000 znaků včetně mezer (bez příloh)
  • diplomová práce (dále DP): min. 65 normostran, tj. 117 000 znaků včetně mezer (bez příloh)

 

Doporučení katedry: zaregistrování předmětu Seminář k BP/DP práci (sylabus předmětu viz IS).

 

Dle vlastního odborného zájmu a tématu práce si student zvolí vedoucího práce:

- lingvistika (S. Koryčánková, O. Truhlářová, A. Sokolova)

- didaktika (S. Koryčánková, J. Krejčí)

- literatura (O. Poddenezhna)

- dějiny, translatologie (A. Čermáková)

- reálie (A. Čermáková, J. Krejčí)

 

Student se sám domlouvá na konzultacích s vedoucím práce a aktivně je iniciuje v průběhu nejméně 3 semestrů (od stanovení tématu po odevzdání práce: Bakalářská/Diplomová práce-Projekt; Bakalářská/Diplomová práce; Bakalářská/Diplomová práce – Dokončení).

 

Výběr tématu:

  • Student si může vybrat téma bakalářské/diplomové práce v aplikaci Rozpisy témat. Svůj výběr neprodleně oznámí vedoucímu práce (dle tématu v Rozpisu témat).
  • Témata závěrečných prací mohou být vyhlášena opakovaně za podmínek originální interpretace a nového přístupu k tématu.
  • Student si vybere téma BP/DP na základě domluvy s vyučujícím, kterého osloví s konkrétním návrhem a požádá ho o vedení své BP/DP. Až poté bude toto téma studentem zadáno do aplikace Rozpis témat.

Jazykem BP je čeština (příp. slovenština) nebo ruština. DP se píšou v ruštině.

Na základě stanoveného tématu student vypracuje Projekt k závěrečné práci (viz Pokyn děkana), který předloží vedoucímu práce.

Vedoucí práce a student společně přesně naformulují cíl práce (příp. hypotézu/y) a zvolí odpovídající metodické postupy pro realizaci závěrečné práce. Poté vypracuje student osnovu své budoucí práce a předloží ji ke schválení vedoucímu práce.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info