Ruské centrum zprostředkovává informace o studiu v Rusku

Aktuální nabídka - viz PDF.

 

 

Vyhlašuje se nábor na studium v Rusku pro akademický rok 2022/2023
na rozpočtovém základě (na úkor státního rozpočtu Ruské federace).


Cizinci mají právo si nezávisle vybrat vzdělávací instituci v Ruské federaci.
Učební osnovy a oblasti najdete na webových stránkách https://education-in-russia.com/

 


Přijímání se provádí pro následující typy studia:


– úplný průběh studia (bakalářské, magisterské, postgraduální, doktorské
studium),
– krátkodobé stáže (od jednoho semestru do jednoho roku),
– Letní škola ruštiny jako cizího jazyka,
– Letní škola ruského jazyka pro učitele ruštiny jako cizího jazyka.


Pro cizince, kteří neumí dostatečně rusky, je k dispozici přípravný roční kurz
ruského jazyka.


Žádosti mohou podávat občané České republiky – studenti, učitelé,
akademičtí pracovníci i krajané žijící v České republice.
Cizinec, který chce studovat v rámci kvóty, se musí zaregistrovat v
informačním systému education-in-russia.com, vyplnit dotazník, poskytnout
fotografii, sken pasu, sken dokladu o vzdělání (nebo potvrzení o období vzdělávání)
a odeslat prostřednictvím informačního systému vyplněný dotazník ve stavu „Ke
kontrole“.
Po vyplnění žádosti ji odeslat k posouzení ve stanoveném časovém termínu.


Žádosti ve stavu „Koncept“ nebudou přijímány k posouzení.


V případě jakýchkoli dotazů, týkajících se studia v Ruské federaci, se můžete
obrátit na oddělení vědy a vzdělávání Ruského domu v Praze na adrese
naukarsvk@post.cz


Registrace je otevřena od 1. září do 1. listopadu 2021.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info