Pozvánka na webinář "Co (ne)učit v ruštině na základní škole"

29. 5. 2023

Webinář "Co (ne)učit v ruštině na základní škole"

Milé a milí,

s radostí sdílíme nabídku na webinář "Co (ne)učit v ruštině na základní škole", který je určen zejména pro vyučující ruského jazyka na základních školách, inspirativní však může být také pro středoškolské vyučující, kteří také velmi často pracují s žáky na úrovni A1.🤓👩‍🏫

Webinář je akreditovaný v systému DVPP, jeho délka je 8 hodin.⏳

Uskuteční se ve dvou termínech (středa 14. a 21. června 2023 v čase 15:00 - 18:30 hodin), po jeho absolvování všichni účastníci obdrží elektronický certifikát. 📜Webinář je možné hradit ze Šablon OP JAK.

O čem webinář vlastně bude? 🧐👇

Smyslem výuky dalšího cizího jazyka na základní škole je komplexní rozvoj interkulturní komunikační kompetence žáků vedoucí k dosažení úrovně A1. Proces výuky, který je často výrazně ovlivněn používaným učebním souborem, je většinou zaměřen zejména na rozvoj jazykových prostředků, méně pak na řečové dovednosti či práci s reáliemi a prvky kultury. Absolventi vzdělávacího programu se seznámí s takovým pojetím výuky ruštiny jako dalšího cizího jazyka tak, aby výuka žáky nezatěžovala a práce v hodinách byla zaměřena na rozvoj komunikace.🗣 Absolventi získají znalosti o tom, jaké konkrétní jazykové prostředky jsou nezbytné pro realizaci komunikačních situací a řečových intencí, které lze od žáků na úrovni A1 očekávat. Po absolvování semináře budou mít jeho účastníci dovednosti, které jim umožní kriticky zhodnotit látku, kterou jim nabízí učební soubor a posoudit, zda je skutečně nezbytné ji předkládat žákům k aktivnímu osvojení. Absolventi programu dále získají praktické dovednosti, díky nimž dokáží vhodně volit metody práce s ohledem na očekávaný výsledek vzdělávacího procesu.😊

❗️Cena: 1500 Kč❗️💰
Sleva 10 % pro členy Spolku učitelů ruštiny

Všechny potřebné informace jsou uvedeny také v přiloženém letáčku. V případě zájmu, prosím, vyplňte přihlášku na adrese👉 https://www.jkon.cz/nabidka/prihlaska-na-vzdelavaci-program/
(Prosím nezapomeňte zvolit z nabídky správný program).
❗️Termín pro přihlašování je pátek 9. června 2023.❗️ Webinář bude realizován v případě, že bude naplněna minimální kapacita 10 účastníků. O této informaci budou přihlášení informováni po ukončení přihlašování.

Neváhejte a přihlaste se do webináře! Třeba zrovna ten Vám pomůže se zamyslet nad tím, zda od příštího roku ruštinu nezačít vyučovat trošku jinak!🙂🙃😎

V případě dalších dotazů určitě neváhejte kontaktovat našeho kolegu PhDr. Jakuba Konečného, Ph.D. 👉 konecny@jkon.cz.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info